بایگانی‌های تقدیر وتشکر - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تشکر ویژه مدیر مسئول پناه مردم نیوز از رئیس واعضای هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران شرق 28 اردیبهشت 1402

تشکر ویژه مدیر مسئول پناه مردم نیوز از رئیس واعضای هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران شرق

مهندس مهدی کیان فعال رسانه ای وفرهنگی که اخیرا در رشته حقوق در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل گردیده است طی پیامی از زحمات اساتید وکادر زحمتکش این دانشگاه قدردانی نمود.