بایگانی‌های توزیع نذورات - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
توزیع سبدارزاق وغذای گرم به نیازمندان با همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین(ع) 27 دی 1399

توزیع سبدارزاق وغذای گرم به نیازمندان با همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین(ع)

بسیجیان ناحیه امیر (ع)سبد ارزاق وغذای گرم میان نیازمندان توزیع کردند