بایگانی‌های تک نرخی شدن ارز - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
حسن‌پور: ارز تک نرخی شود 20 مهر 1400

حسن‌پور: ارز تک نرخی شود

پایگاه خبری "پناه مردم نیوز" به نقل از ایسنا- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که چند نرخی بودن ارز باعث رانت و فساد می شود و تنها راه جلوگیری از فساد تک نرخی شدن ارز برای همه کارها است.