بایگانی‌های ثبات بازار - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تاکید رئیس جمهور بر سرعت بخشیدن به اقدامات در راستای ثبات در بازار 28 شهریور 1400
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

تاکید رئیس جمهور بر سرعت بخشیدن به اقدامات در راستای ثبات در بازار

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه موضوع ثبات بخشیدن به بازار و تامین اقلام مورد نیاز مردم در دستور کار قرار گرفت که رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تامین منابع مالی آن گزارش داد.