بایگانی‌های جلسه تودیع و معارفه مدیران - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
جلسه تودیع و معارفه مدیران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد 05 دی 1401

جلسه تودیع و معارفه مدیران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد

جلسه تودیع و معارفه مدیران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با حضور دکتر سید سروش قاضی‌نوری برگزار شد