بایگانی‌های حداقل دستمزد کارگران - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
جزییات مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ اعلام شد 05 فروردین 1403

جزییات مصوبه حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ اعلام شد

«علی حسین رعیتی‌فرد» ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: حداقل مزد در سال 1403 روزانه  2388728 ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد .