بایگانی‌های حزب اسلامی پناه مردم - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
پاسخ  کمیسیون ماده 10 احزاب به نماینده هیات موسس حزب اسلامی پناه مردم پیرامون تاسیس این تشکل/بروید با قانون احزاب خودتان را تطبیق دهید 11 خرداد 1402
نماینده حزب اسلامی پناه مردم در گفتگو با پناه مردم نیوز مطرح کرد

پاسخ کمیسیون ماده 10 احزاب به نماینده هیات موسس حزب اسلامی پناه مردم پیرامون تاسیس این تشکل/بروید با قانون احزاب خودتان را تطبیق دهید

کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور برای ثبت وفعالیت رسمی حزب اسلامی پناه مردم اعلام کرد که این تشکل باید با قانون احزاب خود را تطبیق دهد

گزارش دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی از یازدهمین جلسه کمیسیون در سال جاری 18 دی 1399
امرایی از یازدهمین جلسه کمیسیون ماده ده احزاب گزارش داد

گزارش دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی از یازدهمین جلسه کمیسیون در سال جاری

در جلسه یازدهم کمیسیون ماده ده احزاب وزارت کشورچند حزب مجوز فعالیت وتاسیس گرفتند

حزب اسلامی پناه مردم ترور آقای فخری زاده از مدیران ارشد هسته ای کشور را محکوم کرد 08 آذر 1399

حزب اسلامی پناه مردم ترور آقای فخری زاده از مدیران ارشد هسته ای کشور را محکوم کرد

حزب اسلامی پناه مردم عملیات تروریستی در به شهادت رساندن مدیر ارشد تاسیسات هسته ای را محکوم کرد