بایگانی‌های حسرت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
حسادت نوعی اعتراف به حقیر بودن خویش است. 22 آذر 1399

حسادت نوعی اعتراف به حقیر بودن خویش است.

هیچ وقت حسرت زندگی آدمایی رو که از درونشون خبر نداری نخور!!