بایگانی‌های حضور تروریست - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
حضور نیروهای خارجی در قره باغ 18 آبان 1399

حضور نیروهای خارجی در قره باغ

.وزیر خارجه روسیه:  ۲۰۰۰ مزدور خارجی در قره‌باغ حضور دارند