بایگانی‌های حوزه172 خواهران - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بازدید سرزده فرمانده حوزه ۱۷۲ ناحیه امیرالمومنین از بسیجیان خواهر 19 اسفند 1399

بازدید سرزده فرمانده حوزه ۱۷۲ ناحیه امیرالمومنین از بسیجیان خواهر

بازدید میدانی فرمانده بسیج خواهران از بسیجیان