بایگانی‌های خبرنگار - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
انتشاراسامی نامزدهای هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران 26 اردیبهشت 1400

انتشاراسامی نامزدهای هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران

انجمن صنفی خبرنگاران اطلاعیه صادرکرد

سه کارمند زن تلویزیونی در افغانستان با شلیک گلوله کشته شدند 13 اسفند 1399
قتل کارمندان تلویزیون افغانستان به دست عوامل ناشناس

سه کارمند زن تلویزیونی در افغانستان با شلیک گلوله کشته شدند

سه زن شاغل در تلویزیون «انی‌کاس» افغانستان توسط افرادی ناشناس طی دو حمله جداگانه و با شلیک گلوله کشته شدند.

هنگامه شهیدی خبرنگار ضد فساد وروزنامه نگار مورد عف قرارگرفت وآزاد شده است 11 اسفند 1399

هنگامه شهیدی خبرنگار ضد فساد وروزنامه نگار مورد عف قرارگرفت وآزاد شده است

هنگامه شهیدی، خبرنگارضد فساد وروزنامه‌نگار، ‌اعلام کرد مورد عفو قرار گرفته و آزاد شده است.