بایگانی‌های خطوط هواپیمایی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
کانتاس استرالیا، امن‌ترین هواپیمایی جهان شناخته شد 18 دی 1399
استرالیا امن ترین خطوط هواپیمایی جهان را دارد

کانتاس استرالیا، امن‌ترین هواپیمایی جهان شناخته شد

کانتاس استرالیا، امن‌ترین هواپیمایی جهان شناخته شد ودر تمام مدت فعالیت خود از زمان تاسیس حتی یک کشته نداشته است