بایگانی‌های دادستانی تهران - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
برخورد دادستانی تهران با پیش‌تولید مشروبات الکلی در میادین میوه 14 مهر 1400

برخورد دادستانی تهران با پیش‌تولید مشروبات الکلی در میادین میوه

دادسرای امنیت اخلاقی به تخلفات تولید مشروب در میادین تره بار تهران ورود کرده است که نتیجه این اقدامات سلبی و ایجابی ترک این جرم از سوی ۷۰ درصد غرفه داران بوده است.