بایگانی‌های دادگاه مطبوعات - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
نظر هیأت منصفه مطبوعات درباره «ایرنا»، «نفت ما» وعطر یاس 11 اسفند 1399
رای هیات منصفه مطبوعات پیرامون رسانه های نفت ما وعطریاس وایرنامنتشر شد .

نظر هیأت منصفه مطبوعات درباره «ایرنا»، «نفت ما» وعطر یاس

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران جزئیات آخرین جلسه دادگاه را تشریح کرد