بایگانی‌های دانشگاه آزاد تهران شرق - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
برگزاری مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران شرق 03 خرداد 1402
تکریم ومعارفه در واحد تهران شرق

برگزاری مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران شرق

مراسم تکریم دکتر حسن دعاگو و معارفه دکتر حسین افشار به عنوان رئیس جدید دانشکده فنی و مهندسی با حضور رئیس واحد و اعضای هیأت رئیسه برگزار شد

تشکر ویژه مدیر مسئول پناه مردم نیوز از رئیس واعضای هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران شرق 28 اردیبهشت 1402

تشکر ویژه مدیر مسئول پناه مردم نیوز از رئیس واعضای هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران شرق

مهندس مهدی کیان فعال رسانه ای وفرهنگی که اخیرا در رشته حقوق در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل گردیده است طی پیامی از زحمات اساتید وکادر زحمتکش این دانشگاه قدردانی نمود.