بایگانی‌های دانشگاه آزاد قیام دشت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
عضو هیئت علمی واحد تهران شرق به مرتبه استادی ارتقاء یافت 21 اردیبهشت 1401

عضو هیئت علمی واحد تهران شرق به مرتبه استادی ارتقاء یافت

دکتر زهره  حاجیها  دانشیار و عضو هیات علمی تمام وقت گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق به مرتبه استادی ارتقا یافت

حضور ۲ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در لیست دو درصد دانشمندان برتر جهان 01 آذر 1400

حضور ۲ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در لیست دو درصد دانشمندان برتر جهان

دو عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در رتبه‌بندی برترین دانشمندان جهان، موفق به کسب جایگاه دو درصد دانشمندان برتر جهان شدند.