بایگانی‌های دانشگاه الزهرا - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تصرفات غیرقانونی وقلدرمابانه اراضی ده ونک توسط دانشگاه الزهرا 20 آبان 1399

تصرفات غیرقانونی وقلدرمابانه اراضی ده ونک توسط دانشگاه الزهرا

دانشگاه الزهرا اراضی ده ونک را غیر قانونی وقلدر مابانه تصرف می کنند.قوه قضاییه ونهادهای امنیتی به داد مردم برسند