بایگانی‌های دانشگاه فرهنگیان - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
درخواست برگزاری مجازی آزمون‌های پودمان دوم مهارت‌آموزان سری پنجم از مسئولین دانشگاه فرهنگیان 16 خرداد 1401

درخواست برگزاری مجازی آزمون‌های پودمان دوم مهارت‌آموزان سری پنجم از مسئولین دانشگاه فرهنگیان

عده‌ای از مهارت‌آموزان مرحله پنجم از سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان خواسته‌اند تمام آزمون‌های پودمان دوم مهارت‌آموزان سری پنجم به صورت مجازی برگزار شود.

مسائل معیشتی معلمان بایدحل شود/شورای عالی آموزش ازحاشیه خارج گردد 29 شهریور 1400
رئیسی در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش؛

مسائل معیشتی معلمان بایدحل شود/شورای عالی آموزش ازحاشیه خارج گردد

رئیس جمهور با بیان اینکه مسائل مالی و معیشتی معلمان یک بار برای همیشه باید حل شود بر تحول محوری در مدارس و تمامی سطوح آموزش و پرورش تاکید کرد.