بایگانی‌های دستگیری امام زمان قلابی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بازداشت امام زمان قلابی 20 آبان 1399

بازداشت امام زمان قلابی

مردی که در ماهشهر خود را «امام زمان» معرفی کرده بود بازداشت شد