بایگانی‌های دعوت به مجمع عمومی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
دعوت از اعضای حزب جمهوریت در سراسر کشور به مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده 13 اسفند 1399
جمهوریت از اعضای خود برای شرکت در مجمع عمومی

دعوت از اعضای حزب جمهوریت در سراسر کشور به مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده

آگهی دعوت از اعضای حزب جمهوریت در سراسر کشور به مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده با دعوت بازرسان حزب به استناد تبصره ۶ ماده ۱۰