بایگانی‌های دکتر عبدالکریمی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
یادداشت  مصلحانه دکتر بیژن عبدالکریمی در خصوص انتخابات مجلس 10 اسفند 1402

یادداشت مصلحانه دکتر بیژن عبدالکریمی در خصوص انتخابات مجلس

دکتر عبدالکریمی در آستانه انتخبابات یادداشت مشفقانه ای را برای حضور در انتخابات مجلس منتشر نموده است که خواندن آن خالی از لطف نیست