بایگانی‌های دکتر علی طهایی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
دکتر علی طهایی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی:تشکیل شبکه آموزش دیپلماسی علمی الزامی است 24 اردیبهشت 1401

دکتر علی طهایی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی:تشکیل شبکه آموزش دیپلماسی علمی الزامی است

با مفهوم دیپلماسی علمی، یک گفتمان سیاست عمومی جدید برای افزایش آگاهی در میان گروه‌های مختلف نقش‌آفرین در هم‌پوشانی علم و فناوری، آموزش عالی و سیاست خارجی آغاز شده است، که اعمال آنها برای یکدیگر اهمیت زیادی دارد. نقش‌آفرینان متذکر می‌شوند که همکاری‌های اختصاصی بین‌المللی مؤسسات علم و فناوری و آموزش عالی باید به تقویت […]