بایگانی‌های رزمایش تخصصی بسیج حقوق - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
گزارش تصویری / نشست خبری سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع 13 بهمن 1402

رزمایش تخصصی بسیج حقوق دانان کشوربرگزار می شود

بسیج حقوقدانان کشور بزودی رزمایش تخصصی برگزار می کند