بایگانی‌های رزمایش - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
برگزاری رزمایش شهیدداریوش رضایی نژاد ناحیه مقومت بسیج امیرالمومنین(ع)/به همت حوزه مقاومت بسیج ۱۷۲فاطمه زهرا(س) 12 دی 1399

برگزاری رزمایش شهیدداریوش رضایی نژاد ناحیه مقومت بسیج امیرالمومنین(ع)/به همت حوزه مقاومت بسیج ۱۷۲فاطمه زهرا(س)

رزمایش شهید رضایی نژاد در ناحیه امیرالمومنین با همت حوزه ۱۷۲ فاطمه زهرای این ناحیه برگزار گردید