بایگانی‌های رمزارزها - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
دلخوش: کمیسیون حقوقی و قضایی به موضوع استخراج رمز ارزها ورود می کند 03 مهر 1400

دلخوش: کمیسیون حقوقی و قضایی به موضوع استخراج رمز ارزها ورود می کند

"پناه مردم نیوز" به نقل از ایسنا- سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح نقاط قوت و ضعف استفاده از رمزارز در تبادلات اقتصادی کشور گفت: با توجه به ابعاد حقوقی حوزه رمزارز ما درخواست کردیم که این موضوع برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ارسال شود.