بایگانی‌های روح الله دلیری - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
🔹تکریم و معارفه مدیران شهری منطقه ۲۲ با حضور شهردار منطقه ۲۲ برگزار شد. 26 بهمن 1400

🔹تکریم و معارفه مدیران شهری منطقه ۲۲ با حضور شهردار منطقه ۲۲ برگزار شد.

🔹تکریم و معارفه مدیران شهری منطقه 22 با رعایت کامل دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا امروز با حضور شهردار منطقه 22 برگزار شد.