بایگانی‌های روز پرستار - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مقایسه وضعیت پرستاران در ایران و جهان 19 آذر 1400

مقایسه وضعیت پرستاران در ایران و جهان

در حالی که دنیا درگیر کرونا بوده و کشورها به دنبال تقویت پرستاران خود هستند، رسیدگی به معیشت پرستاران باید مورد توّجه مسئولین قرار گیرد ایران جایگاه خوبی در این حوزه ندارد

حضور رییس جمهور در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد 19 آذر 1400

حضور رییس جمهور در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد

رییس جمهور با حضور در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد روز پرستار را به پرستاران و کادر درمان این بیمارستان تبریک گفت.