بایگانی‌های ریس کل بانک مرکزی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
نشست  کمیسیون اصل نودم (۹۰)مجلس با ریس کل بانک مرکزی و برگزارشد 06 تیر 1402
خضریان در گفتگو با پناه مردم نیوز مطرح کرد

نشست کمیسیون اصل نودم (90)مجلس با ریس کل بانک مرکزی و برگزارشد

در نشست کمیسیون اصل 90 با ریس کل بانک مرکزی آخرین وضعیت اجرای قانون صدور چک و اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی و بازگشت منابع حاصل به بیت المال در دستور کار کمیسیون قرار داشت.