بایگانی‌های رییس شورای عالی انقلاب - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
سند ملی سیاستها و برنامه های اقدام علمی، فناورانه و فرهنگی جهش تولید 22 آبان 1399

سند ملی سیاستها و برنامه های اقدام علمی، فناورانه و فرهنگی جهش تولید

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سند ملی سیاستها و برنامه های اقدام علمی، فناورانه و فرهنگی جهش تولیدتوسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.