بایگانی‌های زنگنه - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
زنگنه: منافقین در حال تجدید حیات در کاخ سفید هستند 28 شهریور 1398

زنگنه: منافقین در حال تجدید حیات در کاخ سفید هستند

وزیر نفت گفت: ما امروز بار دیگر وارد دوران بسیار سختی شده‌ایم، درحال حاضر شرایطی از نظر اقتصادی در کشور حاکم شده که بسیار سخت‌تر از شرایط زمان جنگ است.