بایگانی‌های سازمان امور اجتماعی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
سازمان امور اجتماعی و کمیته امداد پروژه پایش فقر را در کشور اجرایی می کنند 18 دی 1399

سازمان امور اجتماعی و کمیته امداد پروژه پایش فقر را در کشور اجرایی می کنند

معاون توسعه سرمایه اجتماعی سازمان امور اجتماعی اعلام کرد: به منظور سیاستگذاری و اجرای وظایف قانونی در حوزه کاهش فقر، سازمان امور اجتماعی و کمیته امداد امام خمینی پروژه پایش فقر را اجرایی می کنند .