بایگانی‌های سازمان صداوسیما - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
اراده بازگشت به مذاکره جدی برای تامین منافع ملت را داریم 03 مهر 1400
امیرعبداللهیان:

اراده بازگشت به مذاکره جدی برای تامین منافع ملت را داریم

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: ما اراده بازگشت به مذاکره را داریم، اما مذاکره‌ای جدی که تامین کننده حقوق و منافع ملت ایران باشد.