بایگانی‌های سالروز تاسیس حوزه علمیه قم - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
یادداشت پروفسور امین در خصوص یکصدمین سال تاسیس حوزه علمیه قم 19 اردیبهشت 1401

یادداشت پروفسور امین در خصوص یکصدمین سال تاسیس حوزه علمیه قم

این روزها مصادف با صدمین سال تاسیس حوزه علمیه قم به دست حاج شیخ عبدالکریم حایری یزدی در اردیبهشت ۱۳۰۱ است. حایری یزدی که خود تحصیکرده عراق بود، در حیات استادش میرزای شیرازی کوچک، از عراق به ایران آمد و پس ار مدتی افامت در اراک در بهار ۱۳۰۱ به قم مهاجرت کرد. أمدن حایری […]