بایگانی‌های سالروز درکذشت دکتر شریعتی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی به قلم : پروفسور امین 06 تیر 1400

سالگرد درگذشت دکتر علی شریعتی به قلم : پروفسور امین

شریعتی، از تاثیرگذارترین شخصیت های صد ساله اخیر ایران بود