بایگانی‌های ستاد کل نیروهای مسلح - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
سربازان غایب نمی‌توانند از امریه استفاده کنند 01 مهر 1400
رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح:

سربازان غایب نمی‌توانند از امریه استفاده کنند

تهران- "پناه مردم نیوز" به نقل از ایرنا - رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح گفت: سربازان غایب نمی‌توانند از امریه استفاده کنند؛ و هیچ تفاوتی در نحوه آموزش و اعزام و همچنین مدت خدمت سربازان امریه و عادی نیست.