بایگانی‌های سخنگوی طالبان افغانستان - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
دیدار نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایران با هیات طالبان در مسکو 29 مهر 1400

دیدار نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایران با هیات طالبان در مسکو

سخنگوی طالبان اعلام کرد که هیات طالبان در مسکو با نماینده ویژه رئیس جمهور ایران دیدار کرده است.