بایگانی‌های سدمعبر - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
برخورد خوب نیروهای شهربان شب شهرداری منطقه۱۶درجمع آوری سدمعبر دست فروشان خیابان اکبر مشهدنازی آباد 24 آبان 1399

برخورد خوب نیروهای شهربان شب شهرداری منطقه۱۶درجمع آوری سدمعبر دست فروشان خیابان اکبر مشهدنازی آباد

نیروهای شهربان منطقه ۱۶شهرداری برخورد خوبی در رفع سدمعبر خیابان مشهدی نازی اباد داشتند