بایگانی‌های سرتتیپ شکاری - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
سخنگوی نیروهای مسلح ایران: نمی‌گذاریم اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران پایگاه داشته باشد 20 آبان 1399

سخنگوی نیروهای مسلح ایران: نمی‌گذاریم اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران پایگاه داشته باشد

سخنگوی نیروهای مسلح ایران: نمی‌گذاریم اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران پایگاه داشته باشد