بایگانی‌های سردار سلیمانی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
برگزاری نخستین مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی در سپاه ناحیه امیرالمومنین 15 دی 1399

برگزاری نخستین مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی در سپاه ناحیه امیرالمومنین

در سپاه ناحیه امیر المومنین مراسم سالگرد وبزرگداشت شهید سلیمانی برگزار شد.در این مراسم مسئولین لشگری وبسیجیان ناحیه حضورداشتند

‍ برگزاری نخستین مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی در منطقه ۱۶تهران 15 دی 1399

‍ برگزاری نخستین مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی در منطقه ۱۶تهران

مراسم سالگرد شهادت شهید سلیمانی با حضور مهندس پورنصر شهردار محترم منطقه۱۶ وجمعی از مسئولین لشگری وکشوری برگزار گردید