بایگانی‌های سهام عدالت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
سه تصمیم مهم برای ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت 17 بهمن 1400

سه تصمیم مهم برای ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت

شورای عالی بورس تصمیمات جدیدی را درمورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت اتخاذ کرده است که روی سرنوشت ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، تاثیر گذار است.