بایگانی‌های سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور، آمار - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
آمارهای رسمی می‌تواند به دولت در آگاهی از وضع موجود کمک کند 01 آبان 1400
رئیسی در پیام گرامیداشت روز آمار و برنامه‌ریزی:

آمارهای رسمی می‌تواند به دولت در آگاهی از وضع موجود کمک کند

رئیس جمهور در پیام گرامیداشت روز آمار و برنامه‌ریزی تصریح کرد: آمارهای رسمی در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور قادر است با شناساندن میزان فقر و محرومیت‌ها، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها در کشور به دولت، در آگاهی از وضع موجود، بررسی روند تغییرات و اتخاذ تصمیم‌ برای رفع بی‌عدالتی و توسعه متوازن کمک کند.