بایگانی‌های سيدعباس عراقچي - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
انتصاب عراقچی به عنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی 10 مهر 1400

انتصاب عراقچی به عنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی

با حکم سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، سید عباس عراقچی به سمت دبیری شورا منصوب شد.