بایگانی‌های سید رضا فاطمی امین - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
درخواست انجمن نوردکاران فولادی ایران از وزارت صمت 10 بهمن 1400

درخواست انجمن نوردکاران فولادی ایران از وزارت صمت

انجمن نوردکاران فولادی کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر صمت خواهان رعایت اعتدال در زنجیره تولید شدند.