بایگانی‌های سیمای خوارزمی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
گزارش جامع بازدید رئیس  صندوق رفاه دانشجویان  از خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه خوارزمی 19 خرداد 1401

گزارش جامع بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان از خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه خوارزمی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم: دانشگاه خوارزمی از فرصت کرونا برای بازسازی زیرساخت‌ها به‌خوبی استفاده کرده است

بلوک ۱۵ خوابگاه دختران دانشگاه خوارزمی با حضور رئیس صندوق رفاه دانشجویان افتتاح می شود 18 خرداد 1401

بلوک ۱۵ خوابگاه دختران دانشگاه خوارزمی با حضور رئیس صندوق رفاه دانشجویان افتتاح می شود

چهارشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم برای یک افتتاحمیهمان دانشگاه خوارزمی خواهد بود