بایگانی‌های شرکت شهربان وحریمبان شهرداری تهران - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
دستگیری مأمورنمای باج‌ گیر شهرداری توسط نیروهای شهربان شب شهرداری منطقه۱۶ 16 اردیبهشت 1401

دستگیری مأمورنمای باج‌ گیر شهرداری توسط نیروهای شهربان شب شهرداری منطقه۱۶

فرد متقلب باج گیر که با معرفی خود به عنوان مامور شهرداری از قربانیان مختلفی اخاذی وباج گیری می کرد توسط پرسنل شهربان شب منطقه 16 دستگیر وتحویل نیروی انتظامی شد.

تلاش به موقع پرسنل شهربان شب منطقه ۱۶ مانع از مرگ دو شهروند بیگناه ونیز فرارراننده مقصراز چنگال قانون شد 01 اردیبهشت 1401

تلاش به موقع پرسنل شهربان شب منطقه ۱۶ مانع از مرگ دو شهروند بیگناه ونیز فرارراننده مقصراز چنگال قانون شد

پرسنل شهربان شب شهرداری منطقه 16 دوشهروند تهرانی را هم از چنگال مرگ نجات دادند وهم با اقدامات به موقع خود نگذاشتند راننده مقصر با زیرگرفتن دو مصدوم موتورسوار ازچنگال قانون فرار کند