بایگانی‌های شـركت كارخانجـات مخـابراتی ايـران - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
دعوت به همکاری نخبگان وفعالان اقتصادی در بزرگترین کارخانه دانش بنیان کشور 19 اردیبهشت 1401

دعوت به همکاری نخبگان وفعالان اقتصادی در بزرگترین کارخانه دانش بنیان کشور

دکتر صادق خانی علی اکبری؛ مشاور عالی کارخانجات مخابراتی ایران ادامه داد این شرکت همسو با سیاست های معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری از ایده های مرتبط با هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء حمایت و برای تجاری شدن آنها سرمایه گذاری می نماید.