بایگانی‌های شهربان پاکدست - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مدیر عامل شرکت شهربان شهرداری تهران از ۸ حریم‌بان و معبربان پاکدست و نیکوکار تقدیرکرد 14 اردیبهشت 1401

مدیر عامل شرکت شهربان شهرداری تهران از ۸ حریم‌بان و معبربان پاکدست و نیکوکار تقدیرکرد

هشت نیروی پاکدست و نیکوکار حریم‌بان و معبربان شهرداری تهران در کمیته تکریم شهربان مورد تقدیر قرار گرفتند