بایگانی‌های شهرداری تهران - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بازدید سرزده مسعولین ارشد حوزه نظارتی شهرداری تهران از شهرداری منطقه۱۶ 02 آذر 1400

بازدید سرزده مسعولین ارشد حوزه نظارتی شهرداری تهران از شهرداری منطقه۱۶

مسئولین ارکان نظارتی شهرداری تهران از سطح منطقه 16 دیدار داشتند

نام خیابانها ومیدانهای جدید وقدیم تهران 27 فروردین 1400

نام خیابانها ومیدانهای جدید وقدیم تهران

نامهای قدیم وجدید تعدادی از خیابانهای تهران منتشر شد