بایگانی‌های شهرداری منطقه 16 - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
‍  فینال نخستین دوره مسابقات والیبال ساحلی بانوان شهر تهران در منطقه ۱۶ 19 بهمن 1399

‍ فینال نخستین دوره مسابقات والیبال ساحلی بانوان شهر تهران در منطقه ۱۶

شهرداری منطقه ۱۶ از میزبانی خود در مسابقات والیبال ساحلی بانوان خبرداد

بیست و چهارمین جلسه کمیته درآمد شهرداری منطقه ١۶باحضور جمعی از شهرداران نواحی تشکیل گردید 16 دی 1399

بیست و چهارمین جلسه کمیته درآمد شهرداری منطقه ١۶باحضور جمعی از شهرداران نواحی تشکیل گردید

بیست و چهارمین جلسه کمیته درآمد شهرداری منطقه ١۶ به منظورمشارکت و تاکید بر مسئولیت مدنی و بهبود نحوه وصول مبالغ درآمدی تشکیل شد.

برخورد خوب نیروهای شهربان شب شهرداری منطقه۱۶درجمع آوری سدمعبر دست فروشان خیابان اکبر مشهدنازی آباد 24 آبان 1399

برخورد خوب نیروهای شهربان شب شهرداری منطقه۱۶درجمع آوری سدمعبر دست فروشان خیابان اکبر مشهدنازی آباد

نیروهای شهربان منطقه ۱۶شهرداری برخورد خوبی در رفع سدمعبر خیابان مشهدی نازی اباد داشتند