بایگانی‌های شهردار منطقه 22 - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
حضور شهردار منطقه ۲۲ در جمع فرهنگیان  در روز معلم 14 اردیبهشت 1401

حضور شهردار منطقه ۲۲ در جمع فرهنگیان در روز معلم

وحیدرضا محمدی در جمع معلمان اظهار داشت: معلمان یکی از زحمت کش ترین و می توان گفت مهم ترین شغل در جامعه را بر عهده دارند، چرا که آنها تربیت کننده آینده سازان کشور هستند.